im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do ZWWRDz

  • Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (oryginał) wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  • Karta zgłoszenia dziecka do Zespołu Wczesnego Wspomagania
  • Konieczność zapoznania się z Regulaminem Zespołu Wczesnego Wspomagania