im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Wymagane dokumenty do WOKRO

  • Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (oryginał lub potwierdzenie za zgodnością z oryginałem) wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  • Karta zgłoszenia do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego
  • Konieczność zapoznania się z Procedurą organizowania zajęć  Wczesnego Wspomagania