im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Skład SPS 107

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107

 

Pierwszy etap edukacyjny klas I-III

W szkole podstawowej realizujemy treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Zdobyte wiadomości i umiejętności są oceniane formą opisowo-obrazkową. Sale są dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

Drugi etap edukacyjny klasy IV-VIII

Nauczanie odbywa się w blokach przedmiotowych. Forma oceny jest cyfrowa. Realizowane programy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, a praca na lekcjach jest indywidualizowana.