im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Oferta

WWRD jest stworzone dla dzieci:

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Na zajęcia wczesnego wspomagania przyjmowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zespół prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz terapii SI. celem terapii jest pobudzanie ruchowego poznawczego, emocjonalnego i oraz społecznego rozwoju dziecka.

 • grupy ryzyka (wcześniaki, z urazami porodowymi);
 • z objawami wczesnego autyzmu;
 • z uszkodzeniem narządu ruchu, słuchu, wzroku, mowy;
 • niepełnosprawnych umysłowo;
 • z objawami nerwicy, które czasowo lub stale wymagają pobudzania do działania.

Z dziećmi pracują:

 • PSYCHOLOG
 • REHABILITANT, SPECJALISTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • LOGOPEDA

Nasza baza edukacyjno-terapeutyczna

 • Gabinet psychologa
 • Sala rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej
 • Gabinet logopedy

Gabinet psychologa

Psychoterapia jest jedną z form leczenia psychologicznych zaburzeń w zachowaniu, myśleniu i w emocjach.

Sala rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej

 • Rehabilitacja ruchowa rozwija: orientację i poruszanie się w przestrzeni, sprawność psychomotoryczną.
 • integracja sensoryczna – proces celowej organizacji i stymulacji zmysłów

Gabinet logopedy

Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu przekazywanie i odbiór informacji oraz wynik tego procesu – porozumienie.