im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Oferta WOKRO

WIODĄCY  OŚRODEK

 KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 107 W POZNANIU

Ośrodek powołano na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1144, zawarte w dniu 23.08.2018  r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, reprezentowanym przez Joannę Wilewską –  Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego a Miastem Poznań, miasto na prawach powiatu, reprezentowanym przez Mariusza Wiśniewskiego –  Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania.

Wiodące zadania Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego to:

 • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych,
 • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • Organizowanie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19, pkt 1, ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe w wymiarze do 5 godzin tygodniowo,
 • Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu, w tym:
 • Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • Prowadzenie akcji informacyjnych,
 • Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom,
 • Główne kierunki działalności ośrodka, wynikają z ustawy „Za życiem”:
 • Zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie
  w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
 • Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
 • Zapewnienia usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
 • Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

WAŻNE!!! Specjaliści zatrudniani są na umowę zlecenie.

terapia logopedyczna Sylwia Bąkowska
terapia logopedyczna Sylwia Schulz
terapia logopedyczna Natalia Mikołajczyk
terapia logopedyczna Magdalena Kuczyńska
terapia logopedyczna Kamila Kowalewska-Kasperek
terapia neurologopedyczna Iwona Kujawa
integracja sensoryczna Aleksandra Cicha
integracja sensoryczna Ewa Tuliszkiewicz
integracja sensoryczna Iwona Kaźmierczak
integracja sensoryczna Monika Cieślar
terapia psychologiczna Eliza Pokora
terapia psychologiczna Joanna Żółkiewska
terapia pedagogiczna Anna Kucz
terapia pedagogiczna Katarzyna Tomczak
terapia pedagogiczna Beata Rajczak
terapia pedagogiczna Daria Sadek
terapia pedagogiczna Ewa Woźniak
terapia pedagogiczna Beata Rajczak
terapia pedagogiczna Danuta Kryger
terapia pedagogiczna Natalia Chwiałkowska
terapia pedagogiczna Anna (Pływaczyk) Cyranowska
terapia pedagogiczna Marzena Konwińska-Wolniak
terapia pedagogiczna Anna Staniszewska
terapia pedagogiczna Zuzanna Potocka
terapia pedagogiczna Zuzanna Adamiak
terapia pedagogiczna Zuzanna Stańczyk
terapia pedagogiczna Karolina Dybicz
terapia rehabilitacyjna Karolina Jankowska
terapia rehabilitacyjna Beata Stachura
terapia rehabilitacyjna Daria Ratajczak
terapia rehabilitacyjna Małgorzata Borko
terapia rehabilitacyjna Jagoda Stasiak
terapia surdopedagogiczna Barbara Pudełko
terapia surdopedagogiczna Bożena Górska-Smyk
terapia surdopedagogiczna Anna Skałecka
terapia surdopedagogiczna Dorota Kozina
terapia surdopedagogiczna Anna Wrona
terapia surdopedagogiczna Ewa Bukowiecka
terapia surdopedagogiczna Ewa Kiliszewska
terapia tyflopedagogiczna Aneta Uściniak
terapia tyflopedagogiczna Natalia Mikołajczyk
terapia tyflopedagogiczna Magdalena Szyperska
terapia behawioralna Anna Kucz
terapia metodą Tomatisa Olga Hawryluk
terapia metodą Tomatisa Danuta Zart
pediatra Jolanta Uchman
fizjoterapia Paulina Spera
fizjoterapia Agnieszka Zuszek
terapia Biofeedback Halina Tymczyj
terapia rehabilitacji ruchowej Jagoda Stasiak
terapia logopedyczna Agata Kulczak
terapia integracji sensorycznej Paulina Cieszyńska