im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Oferta WOKRO

WIODĄCY  OŚRODEK

 KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 107 W POZNANIU

Ośrodek powołano na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1144, zawarte w dniu 23.08.2018  r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, reprezentowanym przez Joannę Wilewską –  Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego a Miastem Poznań, miasto na prawach powiatu, reprezentowanym przez Mariusza Wiśniewskiego –  Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania.

Wiodące zadania Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego to:

 • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych,
 • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • Organizowanie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19, pkt 1, ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe w wymiarze do 5 godzin tygodniowo,
 • Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu, w tym:
 • Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • Prowadzenie akcji informacyjnych,
 • Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom,
 • Główne kierunki działalności ośrodka, wynikają z ustawy „Za życiem”:
 • Zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie
  w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
 • Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
 • Zapewnienia usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

WAŻNE!!! Specjaliści zatrudniani są na umowę zlecenie.

L.p. Prowadzone zajęcia Imię i nazwisko terapeuty
1 Terapia Logopedyczna Natalia Mikołajczyk

 

2 Terapia Biofeedback Halina Tymczyj

 

3 Terapia Integracji sensorycznej Aleksandra Cicha

 

4 Terapia Integracji sensorycznej Monika Cieślar

 

5 Terapia Psychologiczna Eliza Pokora

 

6 Terapia Pedagogiczna Danuta Kryger

 

7 Terapia Pedagogiczna Ewa Woźniak

 

8 Terapia Pedagogiczna Zuzanna Stańczyk

 

9 Terapia Pedagogiczna Zuzanna Potocka

 

10 Terapia Pedagogiczna Ilona Kmiecik

 

11 Terapia Pedagogiczna Anna Pływaczyk

 

12 Terapia Pedagogiczna Daria Magdalena Sadek

 

13 Terapia Pedagogiczna Natalia Chwiałkowska

 

14 Terapia Pedagogiczna Marzena Konwińska-Wolniak

 

15 Terapia Pedagogiczna Zuzanna Adamiak

 

16 Terapia rehabilitacji ruchowej Małgorzata Borko

 

17 Terapia Rehabilitacji ruchowej Beata Stachura

 

18 Terapia ręki Kamila Kowalewska-Kaseperk

 

19 Terapia Neurologopedyczna Iwona Kujawa

 

20 Terapia Surdopedagogiczna Dorota Kozina

 

21 Terapia Surdopedagogiczna Bożena Górska-Smyk

 

22 Terapia Surdopedagogiczna Ewa Bukowiecka

 

23 Terapia Surdopedagogiczna Barbara Pudełko

 

24 Terapia Surdopedagogiczna Ewa Kiliszewska

 

25 Terapia Surdopedagogiczna Anna Skałecka

 

26 Terapia Tyflopedagogiczna Natalia Mikołajczyk

 

27 Terapia Tyflopedagogiczna Aneta Uściniak

 

28 Terapia Tyflopedagogiczna Magdalena Szyperska