im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Niezbędne dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne przy zapisie dziecka do szkoły:

  • wniosek o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał)
  • karta zgłoszenia dziecka do szkoły
  • kopia świadectwa szkolnego z ostatniej ukończonej klasy

Dokumenty dodatkowe:

  • kopia aktu urodzenia
  • zdjęcie na legitymację szkolną
  • jeśli jest (orzeczenie o niepełnosprawności)

Dokumenty wypełniane opcjonalnie po rekrutacji :

  • karta zapisu dziecka do świetlicy
  • wniosek o bezpłatny dowóz dziecka do szkoły
  • zgody na zajęcia dodatkowe ( np. basen, narty, hipoterapię, alpakoterapię itp.)