im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Dokumenty szkoły

Do podstawowych i najważniejszych dokumentów szkoły, regulujących jej pracę, funkcjonowanie oraz prawa  i obowiązki pracowników należą :

  • Statut Szkoły
  • Regulamin Rady Rodziców
  • Regulamin Uczniowski
  • Kodeks Etyki
  • Regulamin określający Zasady BHP
  • Regulamin Kontroli
  • Regulamin Pracy